ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ. Αντζουλάκος, Γ. Ηλιόπουλος , Μ. Κούτρας, Κ. Πολίτης, Γ. Τζαβελάς

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: ACT130
Κατηγορία: Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -