Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ACT102)Πιτσέλης Γ./ Βρόντος Σ.
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ACT108)Κοσμέας Ι.
Ανάλυση - Πρότυπα - Πίνακες Επιβίωσης (ACT123)Γεωργία Βερροπούλου
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ACT132)Μ. Γκλεζάκος
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ACT109)Νεκτάριος Μ.
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ R ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟ (ACT131)Δ. Αντζουλάκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΜΑΕ (ACT133)Κωνσταντίνου Αρετή
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ACT118)ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ (ACT112)Πανοπούλου Αικ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ (ACT113)Κουρτίδης Χ./Χατζηβασίλογλου Ι.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ACT124)Π. Καπόπουλος, Ι. Χατζηβασίλογλου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (ACT105)Καπόπουλος Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ACT119)Αικ. Πανοπούλου, Σ. Βρόντος, Χ. Κουρτίδης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ACT130)Δ. Αντζουλάκος, Γ. Ηλιόπουλος , Μ. Κούτρας, Κ. Πολίτης, Γ. Τζαβελάς
.
ΖΗΜΙΟΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (ACT111)Πιτσέλης Γ./ Μπούτσικας Μ.
ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (ACT129)ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ACT104)Πιτσέλης Γ.
ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ACT100)Μαριάννα Παπαμιχαήλ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ι (ACT134)Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙI (ACT127) Κ. Πολίτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ACT103)Κουτσόπουλος Κ.
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ACT110)Γκλεζάκος Μ.
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (2016) (ACT136)ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΡΟΓΛΟΥ
Πιστωτικός Κίνδυνος (ACT126)Μ. Κούτρας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ACT107)Πανοπούλου Αικ.
Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων (2ο μέρος, προσομοίωση) (ACT138)ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ (ACT114)Θρασυβουλίδης Κ./ Μαμουλάκης Γ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ACT120)Λ. Αναστασοπούλου
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Ι (ACT135)Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Ι (ACT101)Χατζηκωνσταντινίδης Ε.
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΙ (ACT116)Αντζουλάκος Δημήτριος