Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ (ACT123)Γεωργία Βερροπούλου \ Γ.Ψαρράκος
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ACT145)Χ. Φύτρος
.
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ (ACT146)Ι. Χατζηβασίλογλου
.
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ACT141)Α. Κυριαζής
.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ (ACT142)Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης
.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ (ACT148)adminsta
.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (ACT143)Μ. Νεκτάριος / Π. Ξένος
.
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ R ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜO (ACT131)Δ. Αντζουλάκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΜΑΕ (ACT133)Κωνσταντίνου Αρετή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  (ACT124)Π. Καπόπουλος, Ι. Χατζηβασίλογλου
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ACT130)Δ. Αντζουλάκος, Γ. Ηλιόπουλος , Μ. Κούτρας, Κ. Πολίτης, Γ. Τζαβελάς
ΖΗΜΙΟΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (ACT111)Πιτσέλης Γ./ Μπούτσικας Μ.
ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (ACT129)ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ACT104)Πιτσέλης Γ.
ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ACT100)Μαριάννα Παπαμιχαήλ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ι (ACT134)Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙI (ACT127) Κ. Πολίτης , Β. Δερμιτζάκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ (ACT149)Χ. Κουρτίδης
.
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ :(ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ) (ACT112)Πανοπούλου Αικ.
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) (ACT132)Μ. Γκλεζάκος
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ) (ACT119)Αικ. Πανοπούλου, Σ. Βρόντος, Χ. Κουρτίδης
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) (ACT107)Πανοπούλου Αικ.
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ) (ACT120)Λ. Αναστασοπούλου
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ACT102)Πιτσέλης Γ./ Βρόντος Σ.
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ (ACT114)Θρασυβουλίδης Κ./ Μαμουλάκης Γ.
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ) (ACT105)Καπόπουλος Π.
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (2016) (ACT136)ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΡΟΓΛΟΥ
Πιστωτικός Κίνδυνος (ACT126)Μ. Κούτρας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  (ACT138)ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ \ Γ. ΨΑΡΡΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ACT144)Β. Σεβρόγλου
.
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ACT147)adminsta
.
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Ι (ACT135)Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Ι (ACT101)Χατζηκωνσταντινίδης Ε.
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΙ (ACT116)Αντζουλάκος Δημήτριος
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ACT139)Πλάτων Τήνιος / Γ. Πιτσέλης