Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση - Πρότυπα - Πίνακες Επιβίωσης (ACT123)Γεωργία Βερροπούλου
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ (EFA107)Δ. Αντζουλάκος, Χ. Ευαγγελάρας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EFA109)Γ. Ηλιόπουλος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ (EFA131)Δ. Αντζουλάκος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (EFA103)Μ. Κούτρας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΜΕΣ (EFA134)adminsta
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (EFA124)Κ. Πολίτης, Γ. Τζαβελάς
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EFA123)Κ. Πολίτης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EFA105)Μ. Ανθρωπέλος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (EFA125)Κ. Δράκος
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (EFA136)Δ. Αντζουλάκος, Μ. Κούτρας, Γ. Τζαβελάς, Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Μπούτσικας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (EFA143)Ν. Γεωργόπουλος, Γ. Οικονόμου
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EFA126)Μ. Κούτρας
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (EFA102)Σ. Μπερσίμης, Γ. Τζαβελάς
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (EFA144)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EFA130)Μ. Μπούτσικας
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (EFA106)Μ. Μπούτσικας
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ (EFA129)Χ. Ευαγγελάρας, Ν. Λογοθέτης
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (EFA142)Γ. Βερροπούλου, Κ. Τσίμπος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EFA137)Γ. Οικονόμου
ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ (EFA104)Χρ. Αγιακλόγλου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EFA139)Ι. Θεοδωρίδης, Ν. Πελέκης
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (EFA138)Γ. Βερροπούλου, Σ. Καλογήρου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΧΡΟΝΩΝ ΖΩΗΣ (1ο μέρος) (EFA148)ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΧΡΟΝΩΝ ΖΩΗΣ (2ο μέρος) (EFA127)Πολίτης Κωνσταντίνος / Μπούτσικας Μιχαήλ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EFA113)Δ. Αντζουλάκος