Το Πανεπιστήμιο

Αιτήσεις έως 23/09

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Σπουδών

Βιβλιοθήκη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες για επιστήμονες που ασχολούνται με τη στατιστική ανάλυση. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» έχει από τη φύση του έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα και σκοπεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών του στην εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων στους χώρους των χρηματοοικονομικών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, της βιομηχανίας και του ελέγχου ποιότητας, των επιστημών της υγείας καθώς και της κοινωνικής έρευνας.

Πρόσβαση στην προηγούμενη ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://stat.unipi.gr/old_mefast