Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης και από τη Γραμματεία Προέδρου.

Γραμματεία Προέδρου (Γραφείο: ΚΕΚΤ/536)
Κωνσταντίνου Αρετή
Τηλ.: 210-4142307
Email: aretikon@unipi.gr

Τζιβρά Γεωργία
Τηλ.: 210-4142005
Email: gtzivra@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γραφείο: ΚΕΚΤ/115)
Μπαρτζάκλη Σταυρούλα  (Γραμματέας του Τμήματος)
Τηλ.: 210-4142083
Email: sbartz@unipi.gr

Βαρέλη Αικατερίνη
Τηλ.: 210-4142086
Email: kvareli@unipi.gr

Κωνσταντέλου Αντωνία
Τηλ.: 210-4142084
Email: antoniak@unipi.gr

Κωστούρου Μαρία
Τηλ.: 210-4142085
Email: mkost@unipi.gr

Τσιλφίδου Αθανασία
Τηλ.: 210-4142222
Email: tsilfidou@unipi.gr

Πετιμεζά Παρασκευή
Τηλ.: 2104142087
Email: ppetimeza@unipi.gr