Αίθουσες: Οι παραδόσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνονται σε αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κεντρικό κτήριο, Καραολή & Δημητρίου 80).

           

Εργαστήρια Η/Υ: Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου βρίσκεται το εργαστήριο του Π.Μ.Σ. (αιθ. 006) εξοπλισμένο με 26 συστήματα υπολογιστών καθώς και έναν εκτυπωτή, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Στο εργαστήριο αυτό πραγματοποιείται η εργαστηριακή διδασκαλία των φοιτητών σε μαθήματα που απαιτούν χρήση υπολογιστών καθώς και η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης εργασιών ενώ υπάρχει εποπτεία και έλεγχος εισόδου από ειδικό τεχνικό προσωπικό. Οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο Internet.

Το λογισμικό που διαθέτει τα εργαστήριο του Π.Μ.Σ. προς χρήση και είναι: MS-OFFICE (EXCEL, WORD, POWERPOINT, κ.λ.π.), SPSS, SAS, Statgraphics, S-PLUS, Mathematica κ.α.

 

Βιβλιοθήκη: Μετά την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., κάθε φοιτητής μπορεί να προμηθευτεί την κάρτα μέλους της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την οποία του δίνεται η δυνατότητα χρήσης της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου διαθέτει σε έντυπη μορφή περισσότερους από 30000 τίτλους βιβλίων και 350 τίτλους περιοδικών, συλλογή η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους. Υπάρχει σύστημα μηχανογραφημένης αρχειοθέτησης και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες, παρέχοντας δυνατότητες ταχείας αναζήτησης εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού. Στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι περισσότεροι από 6000 τίτλοι περιοδικών με δυνατότητες εκτύπωσης όλων των άρθρων τους σε πλήρη μορφή.

Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη γίνεται από το ισόγειο του κεντρικού κτηρίου. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για την εύκολη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους: Χώρος Δανεισμού, Βιβλιοστάσιο, Αναγνωστήριο.

Στο χώρο Δανεισμού υπάρχουν ειδικά τερματικά αναζήτησης στη βιβλιογραφική συλλογή της βιβλιοθήκης, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για παροχή υπηρεσιών φωτοτύπησης με ειδικές κάρτες χρέωσης, και Ηλεκτρονικό Περίπτερο Πληροφοριών με οθόνη αφής το οποίο παρέχει γενι