Αίθουσες: Οι παραδόσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνονται σε αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κεντρικό κτήριο, Καραολή & Δημητρίου 80).

           

Εργαστήρια Η/Υ: Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου βρίσκεται το εργαστήριο του Π.Μ.Σ. (αιθ. 006) εξοπλισμένο με 26 συστήματα υπολογιστών καθώς και έναν εκτυπωτή, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Στο εργαστήριο αυτό πραγματοποιείται η εργαστηριακή διδασκαλία των φοιτητών σε μαθήματα που απαιτούν χρήση υπολογιστών καθώς και η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης εργασιών ενώ υπάρχει εποπτεία και έλεγχος εισόδου από ειδικό τεχνικό προσωπικό. Οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο Internet.

Το λογισμικό που διαθέτει τα εργαστήριο του Π.Μ.Σ. προς χρήση και είναι: MS-OFFICE (EXCEL, WORD, POWERPOINT, κ.λ.π.), SPSS, SAS, Statgraphics, S-PLUS, Mathematica κ.α.