Η σελίδα την παρούσα χρονική στιγμή ενημερώνεται με τους δείκτες του προγράμματος την τελευταία τριετία.