Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου είναι εδώ και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο εδώ.