Αγαπητέ υποψήφιε φοιτητή / φοιτήτρια,

Μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η κατοχή Πανεπιστημιακού πτυχίου δεν εξασφαλίζει πλέον ικανοποιητικές θέσεις στο χώρο εργασίας, η επιλογή ενός προγράμματος μεταπτυχιακού σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι καθοριστικής σημασίας για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και επιτυχία. Για αυτό το λόγο η επιλογή του θα πρέπει να γίνει με βάση τους προσωπικούς σου στόχους, την ποιότητά του (τόσο ως προς τη δομή του προγράμματός του όσο και ως προς τους διδάσκοντες) αλλά και τις δυνατότητες που σου προσφέρει για μελλοντική εξέλιξη.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική», ξεκίνησε το 2001 με στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή, όπως η Στατιστική, προσφέροντας στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, αλλά και συνδυάζοντας παράλληλα τη θεωρία (στην οποία πολλοί απόφοιτοι προπτυχιακών τμημάτων έχουν υπερεκτεθεί) με την πράξη, το εργαστήριο, τα στατιστικά πακέτα, το υπολογιστικό κομμάτι της Στατιστικής που είναι εξίσου ισχυρό, ενδιαφέρον και χρήσιμο.

 Η βασική επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι να σου εξασφαλίσει σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας, που θα σε καταστήσουν ικανό για συνεχή βελτίωση και ανέλιξη είτε μετά το πέρας των σπουδών σου επιλέξεις να ριχτείς στον στίβο της εργασίας είτε αποφασίσεις να συνεχίσεις για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Θα μπορούσε όμως να ρωτήσει κανείς: και πως θα καταφέρει να επιβιώσει ένας απόφοιτος του ΠΜΣ αν δε διαθέτει καμία ειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο;

Είναι ένα ερώτημα το οποίο μας απασχόλησε και εμάς όταν σχεδιάσαμε το ΠΜΣ, για το λόγο αυτό είχαμε φροντίσει να εντάξουμε στο πρόγραμμα τέσσερεις κατευθύνσεις σε σύγχρονα αντικείμενα όπου η Στατιστική παίζει κυρίαρχο ρόλο. Μετά την εμπειρία των 9 ετών λειτουργίας του μεταπτυχιακού, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των φοιτητών μας και προσαρμοζόμενοι στις σύγχρονές ανάγκες, από το ακαδημαϊκό έτος 2010/11, το ΠΜΣ ανανεώνεται ριζικά. Με ένα νέο ακόμη πιο ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής, εμπλουτίζεται με μία νέα κατεύθυνση ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ελάχιστη διάρκεια σπουδών από 4 σε 3 εξάμηνα. Οι νέες κατευθύνσεις είναι:

  • Βιοστατιστική
  • Στατιστικές μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά
  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
  • Κοινωνική Στατιστική
  • Στατιστικές μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό

Μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, με δυνατότητες επιλογής ποικιλίας μαθημάτων, δημιουργούμε άτομα που διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής αλλά και επαρκείς ειδικές γνώσεις σε καθένα από τα προηγούμενα αντικείμενα ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν με αξιώσεις σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο έχει ανάγκη τα αντικείμενα αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, η μέχρι σήμερα επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του Π.Μ.Σ. δείχνει ότι οι απόφοιτοί μας μπορούν με αξιώσεις να

  • στελεχώνουν δημόσιους οργανισμούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων οργανισμών καθώς και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου απαιτείται εξειδικευμένη στατιστική γνώση.

  • εργάζονται παραγωγικά σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες, σε τμήματα στατιστικής μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων, στα κέντρα προγραμματισμού και μελετών μεγάλων τραπεζικών οργανισμών, σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.τ.λ.

  • διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο να εξοικειώσουν στις στατιστικές έννοιες και μεθόδους, εργαζόμενους με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά αντικείμενα ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν στο μέλλον στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές.

Με αίσθηση ευθύνης για το βάρος που αναλαμβάνουμε όλοι εμείς οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ, σε προσκαλούμε να μας εμπιστευθείς τη μεταπτυχιακή σου εκπαίδευση, και να εργαστείς σκληρά, με συνέπεια, όραμα και υψηλούς στόχους, ώστε να αναδειχθείς σε διακεκριμένο μέλος της Στατιστικής κοινότητας.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Αντζουλάκος