Ο κατάλογος των Διπλωματικών Εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη (Δεκέμβριος 2016) είναι εδώ.