Το Τμήμα έχει διοργανώσει σημαντικά διεθνή συνέδρια και ημερίδες στην περιοχή της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής επιστήμης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση αυτών των συνεδρίων/ημερίδων. Επίσης, το Π.Μ.Σ. έχει καλύψει επανειλημμένως το κόστος συμμετοχής (fees)  σε συνέδρια των μεταπτυχιακών φοιτητών του .

Τα διεθνή και πανελλήνια συνέδρια στην περιοχή της Στατιστικής που έχει διοργανώσει το Τμήμα είναι τα εξής:

  • 1997: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (28-31/05/1997)
  • 2004: 2nd International Workshop in Applied Probability  (IWAP, 22-25/03/2004)IWAP2004_poster
  • 2010: 28th European Meeting of Statisticians  (EMS, 17-22/8/2010)2010 IWAP
  • 2013: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής  (8-11/5/2013)26o ESI
  • 2013: 3rd International Symposium on Statistical Process Control  (ISSPC, 9 – 11/7/2013)ISSPC, 9 – 11/7/2013

2015: Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference  (ASMDA)

2016: 12th International Conference on Ordered Statistical Data

 

2018: International Symposium on BUSINESS and INDUSTRIAL STATISTICS