Το Τμήμα διοργανώνει διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε θέματα Στατιστικής και Ασφαλίσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαλέξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια:

 • Simulation Analysis of System Life when Component Lives are Determined by a Marked Point Process, Sheldon M. Ross, University of Southern California, USA.
 • Research and Publication in Statistics, William H. Woodall, Virginia Tech, USA.
 • Comparison of sampling plans by variables using the bootstrap and Monte Carlo simulations, Fernanda Otília Figueiredo, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Portugal.
 • Runs and extremes in a discrete time risk model, Serkan Eryilmaz, Atilim University, Ankara, Turkey.
 • The linear stochastic order and directed inference for multivariate ordered distributions, Ori Davidov, University of Haifa, Israel
 •  Bayesian Social Learning from Consumer, Marco Scarsini, LUISS, Italy
 •  A version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing, Καρδαράς Κωνσταντίνος, London School of Economics and Political Science, England
 •  Wiener-Hopf factorization and non-linear stochastic dynamical systems, Luís Castro, University of Aveiro, Portugal
 •  Statistical process monitoring and variable selection algorithms, Giovanna Capizzi, University of Padua, Italy
 •  Polynomials, order statistics and risk models in Insurance and Epidemics, Claude Lefèvre, Université Libre de Bruxelles, Belgium
 •  The Role of Kernels in Data Analysis: A Statistical Perspective, Marianthi Markatou, University at Buffalo, The State University of New York (SUNY)
 •  Zero-Inflated processes: Estimated parameter case and extensions, Philippe Castagliola, Université de Nantes, France
 •  Single and Multi Index Models for Mean and Quantile Regression, Michael Akritas, Penn State University, USA
 •  Applying (Lean) Six Sigma in Services, Alex Kuiper, Institute of Business and Industrial Statistics, University of Amsterdam, Netherlands
 •  Scan statistics generated by some stationary sequence, George Haiman, Pierre and Marie Curie University – Paris 6, France

Επίσης έχουν διδάξει σε μαθήματα του ΠΜΣ της Εφαρμοσμένης Στατιστικής διακεκριμένοι συνάδελφοι από πανεπιστήμια του εξωτερικού:

 • Pat Altham (University of Cambridge)
 • Alan Agresti (University of Florida)
 • Narayanaswamy Balakrishnan (McMaster University)
 • Nikolaos Limnios (Universite de Technologie Compiegne)
 • Marlos Viana (University of Illinois at Chicago)