Κάθε έτος χορηγούνται 3 υποτροφίες σε φοιτητές του ΠΜΣ με τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα. Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές που ολοκλήρωσαν το δεύτερο εξάμηνο σπουδών τους. Για την κατάταξη των υποψηφίων υποτρόφων θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την περίοδο Ιουνίου του πρώτου έτους σπουδών τους. Για να δικαιούται υποτροφίας κάποιος φοιτητής θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 9 μαθήματα. Στο φοιτητή που έχει επιτύχει το μεγαλύτερο μέσο όρο χορηγείται υποτροφία ίση με το 70% των διδάκτρων ενός εξαμήνου, στον δεύτερο καλύτερο ίση με το 50% και στον τρίτο ίση με το 30%. Η ΓΣΕΣ αποφασίζει τον τελικό αριθμό και το ποσό των υποτροφιών που χορηγούνται κατ’ έτος.

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021  (19η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών)

Σειρά

Κατάταξης

A.M. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1 ΜΕΣ19013 ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ    9.56
2 ΜΕΣ19003 ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 9.33
3 ΜΕΣ19008 ΦΑΚΙΟΛΑ ΛΟΥΪΖΑ 9.1

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020  (18η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών)

Σειρά

Κατάταξης

A.M. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1 ΜΕΣ18011 ΓΟΥΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
2 ΜΕΣ18007 ΠΑΡΡΑ  ΑΓΑΠΗ 8.8
3 ΜΕΣ18012 ΚΑΠΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8.4

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019  (17η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών)

Σειρά

Κατάταξης

A.M. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1 ΜΕΣ17005 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.82
2 ΜΕΣ17011 ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.56
3 ΜΕΣ17016 ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.44

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018  (16η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών)

A.M. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΕΣ16003 ΜΠΕΡΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 9.2
ΜΕΣ16016 ΨΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9.1
ΜΕΣ16017 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 9

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017  (15η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών)

Aριθμός μητρώου Ονοματεπώνυμο Μέσος όρος
ΜΕΣ15003 ΜΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 9.78
ΜΕΣ15012 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8.5
ΜΕΣ15018 ΓΚΑΡΟΣ ΑΛΦΡΕΝΤ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8.22

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  (14η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών)

Aριθμός μητρώου Ονοματεπώνυμο Μέσος όρος
ΜΕΣ14015 ΖΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 9.17
ΜΕΣ14006 ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 9
ΜΕΣ14016 ΜΑΡΙΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 8.82

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015  (13η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών)

Aριθμός μητρώου Ονοματεπώνυμο Μέσος όρος
ΜΕΣ13020 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9.30
ΜΕΣ13021 ΛΟΚΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 9.20
ΜΕΣ13018 ΜΠΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 9.00
ΜΕΣ13004 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9.00

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των φοιτητών που έχουν λάβει υποτροφία εδώ.