Ακολουθεί μια λίστα με διαθέσιμες, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπηρεσίες:

Υπηρεσία MSDNAA

Υπηρεσία Students

Υπηρεσία E-Class

Υπηρεσία Helpdesk  (απαιτείται σύνδεση μέσω της υπηρεσίας VPN)

Ενημερωτικό σημείωμα για όλες τις ηλεκτορνικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές μπορείτε να βρείτε εδώ.