Το επάγγελμα του στατιστικού είναι ένα από τα πλέον περιζήτητα και ταχύτατα εξελισσόμενα  επαγγέλματα διεθνώς. Όλοι έχουμε εμπειρία για το πόσο έχει αυξηθεί η ποσότητα των πληροφοριών που λαμβάνουμε καθημερινά, σε σημείο που συχνά να αισθανόμαστε αμηχανία για το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε αποτελεσματικά την ποσότητα αυτή.

Ο όγκος των δεδομένων που παράγονται σε καθημερινή βάση είναι πλέον απίστευτα μεγάλος, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη για τη γρήγορη και αξιόπιστη επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει η στατιστική, που χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, οι οποίοι αναλύουν και επεξεργάζονται δεδομένα. Για παράδειγμα, η στατιστική εφαρμόζεται επί δεκαετίες σε  

  • Θετικές Επιστήμες (σε πολλούς κλάδους της Φυσικής, στη Μηχανική, Μετεωρολογία, Αστρονομία, κα.) 
  • Επιστήμες Υγείας / Βιολογία / Νευροεπιστήμες
  • Κοινωνικές Επιστήμες (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία)
  • Οικονομία / Χρηματοοικονομικά

Σήμερα, εκτός από τα παραπάνω, αποτελεί τη βάση σε νέους επιστημονικούς κλάδους και τομείς εφαρμογών, όπως 

  • Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)
  • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)
  • Αναλυτική Επιχειρήσεων (Business Analytics)

Τέλος, εκτός από εργαλείο σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, η στατιστική είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαραίτητη σε μια πλειάδα εφαρμογών του διαδικτύου,  αλλά και στις επιχειρήσεις, το εμπόριο, σε Οργανισμούς και Υπηρεσίες. Αλλά ακόμη και σε καθημερινές εφαρμογές, ειδικά όταν έχουμε να διαχειριστούμε μεγάλο όγκο δεδομένων.

Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι σύνδεσμοι για προοπτική καριέρας στην Στατιστική για τα επόμενα χρόνια

Η ιστοσελίδα  This is Statistics,  από την Αμερικανική Στατιστική Ένωση (American Statistical Association) αναφέρεται στο ρόλο της στατιστικής στην έρευνα και τη  βιομηχανία, αλλά και τις προοπτικές καριέρας που έχει κάποιος ως στατιστικός.

For Today’s Graduate, Just One Word: Statistics

Best Jobs U.S. News 2019

Statistician is one of the fastest-growing jobs for the future

και η εύθυμη πλευρά της στατιστικής…