Στόχος του Προγράμματος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην επιστήμη της Στατιστικής και τις Εφαρμογές της, και γενικότερα η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής. Η επίτευξη αυτών των στόχων στηρίζεται στη συνεχή προσπάθεια του υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού προσωπικού του, το οποίο ενισχύεται από σημαντικό αριθμό εργαστηριακών συνεργατών.

Μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, με δυνατότητες επιλογής ποικιλίας μαθημάτων, δημιουργούμε άτομα που διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν με αξιώσεις σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο έχει ανάγκη αυτό το αντικείμενο.

Με αίσθηση ευθύνης για το βάρος που αναλαμβάνουμε όλοι εμείς οι διδάσκοντες του προγράμματος σε προσκαλούμε να μας εμπιστευθείς τη μεταπτυχιακή σου εκπαίδευση, και να εργαστείς σκληρά, με συνέπεια, όραμα και υψηλούς στόχους, ώστε να αναδειχθείς σε διακεκριμένο μέλος της Στατιστικής κοινότητας.