Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μαρίας Μαραντίδου »

Οικονομικές ανισότητες μεταξύ των ηλικιωμένων σε χώρες της ΕΕ_ ανάλυση βάσει των μικροδεδομένων του πρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Διονυσίας Αλιάζη »

Διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου μέσω τεχνικών προσομοίωσης

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Γεωργίου Γαραντζιώτη »

Μοντέλα εκτίμησης του Δείκτη Ακραίων Τιμών και αξιολόγησή τους

Σχέδιο Προγράμματος Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18 »

Σχέδιο Προγράμματος Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18

Σχέδιο Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2017-18 »

Σχέδιο Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2017-18

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 »

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Εγγραφές νέων μεταπτυχιακών φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (1η επιλογή περίοδος Ιουλίου) »

Εγγραφές νέων μεταπτυχιακών φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (1η επιλογή περίοδος Ιουλίου)

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ελισάβετ Κάντα »

Εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης γνώσης σε τραπεζικά δεδομένα Ελληνικών επιχειρήσεων

20 Σεπ

Executive Seminar »

Executive Seminar