Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 (Τροποποιημένο) »

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 (Τροποποιημένο)

Ανακοίνωση για το μάθημα «Κλινικές Δοκιμές» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Κλινικές Δοκιμές»

Ανακοίνωση για το μάθημα «Κλινικές Δοκιμές» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Κλινικές Δοκιμές»

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20 (Τροποποιημένο) »

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20 (Τροποποιημένο)

Ανακοίνωση για το μάθημα «Επιχειρησιακή έρευνα και στρατηγικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις» (ορθή επανάληψη) »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Επιχειρησιακή έρευνα και στρατηγικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις» (ορθή επα

Ανακοίνωση για το μάθημα «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα»

Θέσεις εργασίας »

Θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων»

23 Δεκ

Φοιτητικές υποτροφίες 2019-20 του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων »

Φοιτητικές υποτροφίες 2019-20 του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων

Ανακοίνωση για το μάθημα «Επιχειρησιακή έρευνα και στρατηγικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Επιχειρησιακή έρευνα και στρατηγικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις»