Πρόγραμμα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019 (συμπληρωμένο με αίθουσες) »

Πρόγραμμα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019 (συμπληρωμένο με αίθουσες)

04 Φεβ

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής »

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο University of Lancaster, UK »

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο University of Lancaster, UK

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διοίκηση Κινδύνου» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διοίκηση Κινδύνου»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χασάνη Παναγιώτη »

Ανίχνευση ασυνήθιστης συμπεριφοράς στην εξόρυξη δεδομένων

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης»

Παράταση εκπόνησης διπλωματικών εργασιών 16ης σειράς »

Παράταση εκπόνησης διπλωματικών εργασιών 16ης σειράς

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διοίκηση Κινδύνου» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διοίκηση Κινδύνου»

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 18ης Σειράς »

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 18ης Σειράς

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αυτοαπόθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη »

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αυτοαπόθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη