14 Δεκ

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο University of Birmingham, UK »

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο University of Birmingham, UK

06 Δεκ

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών »

Ορκωμοσία μεταπτυχιακών φοιτητών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωσης για το μάθημα «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωσης για το μάθημα «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα»

Ανακοίνωση για το μάθημα «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα»

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα »

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης και Παράγωγα Χρηματοοικονομ

22 Νοέ

Ορκωμοσία αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών »

Ορκωμοσία αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα »

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης και Παράγωγα Χρηματοοικονομ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αθανάσιου Παπαδόπουλου »

Πρόβλεψη τροχιών σε δεδομένα κίνησης με βαθιά νευρωνικά δίκτυα