Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19 (ορθή επανάληψη) »

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19 (ορθή επανάληψη)

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Παπαδομανωλάκη Σοφίας »

Παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το 2015

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 »

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Παραλαβή πιστοποιητικών εγγραφής »

Παραλαβή πιστοποιητικών εγγραφής

Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης» και «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα» »

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης και Παράγωγα Χρηματοοικονομ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19 »

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-19 »

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-19

Ορθή επανάληψη παρουσίασης διπλωματικής εργασίας Παναγόπουλου Δημήτριου »

Αποτίμηση εξωτικών δικαιωμάτων επί ενός περιουσιακού στοιχείου και δύο χρονικών περιόδων

16 Οκτ

Διάλεξη Καθηγητή κ. Tahir Ekin »

Διάλεξη Καθηγητή κ.

Έναρξη μαθημάτων »

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.