22 Νοέ

Ορκωμοσία αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών »

Ορκωμοσία αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα »

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ανάλυση παλινδρόμησης και Ανάλυση διακύμανσης και Παράγωγα Χρηματοοικονομ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αθανάσιου Παπαδόπουλου »

Πρόβλεψη τροχιών σε δεδομένα κίνησης με βαθιά νευρωνικά δίκτυα

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Άννας Κουρουκλή »

Ο αλγόριθμος της Προσομοιωμένης Ανόπτησης (Simulated Annealing) με χρηματοοικονομικές εφαρμογές

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο εορτασμού της 45ης επετείου του Πολυτεχνείου »

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο εορτασμού της 45ης επετείου του Πολυτεχνείο

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ναυσικάς Μπέρκου »

Αποτίμηση της αξίας ενός χαρτοφυλακίου συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) μέσω προσομοίωσης

Ανακοίνωση για το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων »

Ανακοίνωση για το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για το μάθημα «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας»

08 Νοέ

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο University of St. Andrews, UK »

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο University of St.