Κατάλογος διπλωματικών εργασιών 17ης σειράς »

Κατάλογος διπλωματικών εργασιών 17ης σειράς

22 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χαβέλα Αικατερίνης »

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χαβέλα Αικατερίνης

22 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αυδάλα Στέφανου »

Ομαδοποίηση μεγάλης κλίμακας δεδομένων στην πλατφόρμα SPARK

19 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Τζογάνη Αναστασίας »

Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων

19 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Κακαβούλη Ευαγγελίας »

Ανάλυση Φάσης Ι για τη βελτίωση και την παρακολούθηση παραγωγικών διεργασιών

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια »

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια

11 Ιούν

Ανακοίνωση για το μάθημα «Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα» »

Ανακοίνωση για το μάθημα «Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα»

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018 »

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018 »

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018