Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Κοσμάογλου Σταματίας »

Μελέτη των κλιμάκων ποιότητας ζωής και η χρήση τους σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες

Παρουσίαση διπλωματικης εργασίας Ψάφου Χρήστου »

Τιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου σε μη πλήρεις αγορές _Η περίπτωση των διαχύσεων με άλματα

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Παναγόπουλου Δημήτριου »

Αποτίμηση εξωτικών δικαιωμάτων επί ενός περιουσιακού στοιχείου και δύο χρονικών περιόδων

Θέσεις εργασίας για στατιστικούς »

Θέσεις εργασίας για στατιστικούς

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μιχαλούδη Μαλβίνας »

Συγκριτική μελέτη της κατανομής πολυμορφισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη παχυσαρκίας, στην Ελλάδα

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Πιζάνια Δημήτριου »

Εξόρυξη άποψης και ανάλυση συναισθήματος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μιμίκου Ζαφείρως »

Η χωρική διάσταση της σχέσης εγκληματικότητας και φτώχειας

Παράταση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων »

Παράταση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μέχρι 28_09_2018

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης »

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης