Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ελισάβετ Κάντα »

Εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης γνώσης σε τραπεζικά δεδομένα Ελληνικών επιχειρήσεων

20 Σεπ

Executive Seminar »

Executive Seminar

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μ-Ε Μπαράκη »

Σύγκριση συστημάτων αξιοπιστίας με ανταλλάξιμες μονάδες

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ευγενίας Ζούλια »

Εφαρμογή Τεχνικών ελάττωσης διάστασης πολυδιάστατων δεδομένων στη δημογραφία

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ελένης Μίχου »

Σχεδιασμοί Αποκριτικών Επιφανειών

01 Σεπ

Υποτροφία για διδακτορικές σπουδές στο University of Glascow, UK »

Υποτροφία για διδακτορικές σπουδές στο University of Glascow, UK

Προκήρυξη 17ης σειράς (συμπληρωματική) »

Προκήρυξη 17ης σειράς (συμπληρωματική)

Εξετάσεις Β΄ Δέσμης »

Εξετάσεις Β΄ Δέσμης

Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα »

Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017 (με αίθουσες) »

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017 (με αίθουσες)