Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μιχαλούδη Μαλβίνας »

Συγκριτική μελέτη της κατανομής πολυμορφισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη παχυσαρκίας, στην Ελλάδα

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Πιζάνια Δημήτριου »

Εξόρυξη άποψης και ανάλυση συναισθήματος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μιμίκου Ζαφείρως »

Η χωρική διάσταση της σχέσης εγκληματικότητας και φτώχειας

Παράταση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων »

Παράταση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μέχρι 28_09_2018

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης »

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης »

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Εξέταση μαθήματος «Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση» »

Εξέταση μαθήματος «Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση»
 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χριστοδουλάκη Γεώργιου »

Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης για δεδομένα ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αυγερινού Ελένης »

Μοντέλα μετα-ανάλυσης και εφαρμογές στην επιδημιολογία

SAS programmer at Limassol, Cyprus »

SAS programmer LImassol