16 Ιούλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Φωτοδήμου Νικόλαου-Δημήτριου »

Μέθοδοι κατασκευής βέλτιστων υπερκορεσμένων σχεδιασμών δύο επιπέδων

11 Ιούλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Κατσικογιάννη Μαρίας-Άννας »

Ανάλυση της νοσοκομειακής νοσηρότητας του πληθυσμού της Ελλάδας σε επίπεδο νομού

09 Ιούλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Περιβολάρη Αικατερίνης »

Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν το Δείκτη Μάζας σώματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη βά

05 Ιούλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χουλιάρα Αγορίτσας »

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χουλιάρα Αγορίτσας

Κατάλογος διπλωματικών εργασιών 17ης σειράς »

Κατάλογος διπλωματικών εργασιών 17ης σειράς

22 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χαβέλα Αικατερίνης »

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χαβέλα Αικατερίνης

22 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αυδάλα Στέφανου »

Ομαδοποίηση μεγάλης κλίμακας δεδομένων στην πλατφόρμα SPARK

19 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Τζογάνη Αναστασίας »

Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων

19 Ιούν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Κακαβούλη Ευαγγελίας »

Ανάλυση Φάσης Ι για τη βελτίωση και την παρακολούθηση παραγωγικών διεργασιών

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια »

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια